Osteopatia

 

Osteopatia jest metodą, w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych. Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie jak i w stanie chorobowym. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy. Leczenie osteopatyczne jest więc ściśle powiązane z indukcją tychże mechanizmów.


Wskazania do terapii osteopatycznej

  • Ostre i przewlekłe zespoły bólowe układu kostno-stawowego i kręgosłupa (np. rwa kulszowa, rwa barkowa, dyskopatie, zmiany degeneracyjne dużych stawów)
  • Funkcjonalne schorzenia układu gastroenterologicznego, urologicznego, ginekologicznego, układu krążenia i układu oddechowego
  • Bóle głowy u dzieci i dorosłych
  • Stany pourazowe i powypadkowe u dzieci i dorosłych
  • Urazy okołoporodowe u dzieci; zaburzenia rozwoju koordynacji i psychomotoryki u dzieci
  • Zespoły bólowe kobiet w ciąży i profilaktyka okołoporodowa
  • Wady postawy
  • Zespoły psychosomatyczne, lękowe i depresjeCopyright by NZOZ Rehabilitacja © 2013-2016.   Created by PROcreators