STOSOWANE METODY FIZJOTERAPEUTYCZNE

 

TERAPIA MANUALNA MAITLANDA
Indywidualna terapia pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu: kręgosłupa oraz stawów obwodowych. Bazuje na szczegółowym badaniu, zebraniu informacji od pacjenta oraz terapii opartej na wnioskowaniu klinicznym. Nieodłącznym elementem jest edukacja pacjenta i autoterapia, czyli ćwiczenia w domu, mające na celu jak najszybszy powrót do zdrowia oraz zapobieganie ponownym nawrotom problemu.
TERAPIA NDT-BOBATH
Indywidualna terapia niemowląt i dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego i problemami rozwojowymi.
TERAPIA NEURAC
Indywidualnie ćwiczenia z wykorzystaniem specjalnego systemu podwieszeń prowadzone w celu reaktywacji nerwowo-mięśniowej. Ćwiczenia te mają na celu poprawę stabilizacji oraz zwiększenie kontroli ciała, co wpływa na zwiększenie efektywności procesu terapeutycznego i zmniejszenie ryzyka pojawienia się powtórnych objawów bólowych. Ćwiczenia z wykorzystaniem sytemu stanowią bardzo efektywny element treningu funkcjonalnego. Terapia znajduje szerokie zastosowanie wśród wielu pacjentów: zarówno czynnych sportowców, przez osoby mniej sprawne i starsze.
FIZJOTERAPIA WAD POSTAWY
Rozpoczynamy od specjalistycznej konsultacji lekarskiej, w czasie której lekarz ortopeda dokładnie bada pacjenta, stawia diagnozę i o ile to możliwe ustala przyczynę wady postawy. Proponuje program fizjoterapii. W następnym etapie następuje spotkanie z fizjoterapeutą, który po zbadaniu dziecka proponuje indywidualne ćwiczenia. W instruktażu uczestniczą rodzice dziecka, co zdecydowanie ułatwia kontynuowanie zaleceń w warunkach domowych.
MASAŻ LECZNICZY
Wykonuje się ręcznie na odsłoniętym ciele pacjenta w celu zapobieżenia bądź usunięcia patologicznych zmian w tkankach miękkich, będących następstwem schorzenia. Masaż stosuje się też w celu uzyskania efektów relaksacyjnych.
KINESIOTAPING
wspomaga powrót konkretnych struktur ciała pacjenta do ich normalnego funkcjonowania przez aplikację specjalnych plastrów bezpośrednio na skórę techniką zależną od postawionego celu terapii. Techniki kinesiotapingu wspierają naturalne procesy samoleczenia poprzez poprawę funkcji mięśni i stawów, normalizację napięcia mięśni, aktywację układu limfatycznego i endogennego, poprawę mikrokrążenia.
TRENING FUNKCJONALNY
Specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na poprawę osłabionej funkcji u pacjenta. Polega na znalezieniu i wzmocnieniu „słabych ogniw” w łańcuchach mięśniowych, mających wpływ na zaistniały problem. Najczęstsze elementy treningu funkcjonalnego to trening stabilizacji, ćwiczenia plyometryczne, ćwiczenia poprawiające czucie głębokie (propiorecepcję). Jest niezbędnym elementem przygotowania motorycznego sportowców oraz bardzo efektywnym uzupełnieniem procesu rehabilitacji.


Copyright by NZOZ Rehabilitacja © 2013-2016.   Created by PROcreators