FIZJOTERAPIA NIEMOWLĄT NDT-BOBATH

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Jeżeli dziecko ma uregulowany rytm dobowy – jest karmione i śpi o stałych porach – najlepiej na rehabilitację wybrać porę jego naturalnej aktywności. Przed pierwszym spotkaniem należy przygotować skierowanie lekarskie lub książeczkę zdrowia dziecka z wpisem zalecającym rehabilitację, dokumentację z dotychczasowego leczenia, dodatkową pieluszkę lub kocyk. Ponieważ zajęcia odbywają się w pomieszczeniu o podwyższonym standardzie czystości, zalecamy przynoszenie obuwia zmiennego.

Każde spotkanie trwa do 45 min, z czego większość czasu przeznaczamy na terapię. Zajęcia odbywają się w małym, kameralnym pomieszczeniu, dlatego nie należy przychodzić na nie z innymi dziećmi. Udział innych osób niż rodzice w zajęciach wymaga uzasadnienia i zgody prowadzącego terapię.

Przed wizytą warto przemyśleć o co zapytać fizjoterapeutkę. Można nawet spisać na kartce pytania. Należy starać się jednak aby ilość zadawanych pytań nie pochłonęła czasu przeznaczonego na terapię. Pierwsze zajęcia są szczególne. Można się dowiedzieć wielu nowych wiadomości i opanować specjalistyczną pielęgnację dziecka. Dlatego należy przystąpić do zajęć w spokoju i koncentracji, aby jak najwięcej się nauczyć.

Rehabilitacja jest tym skuteczniejsza, im szybciej się ją rozpocznie – najlepsze efekty osiąga się w pierwszym półroczu życia dziecka. O rozpoczęciu rehabilitacji decyduje pediatra lub neurolog dziecięcy. Terapeuta, poprzez odpowiednią stymulację ciała dziecka, powoduje wyhamowanie patologicznych odruchów i pojawienie się fizjologicznych wzorców ruchowych umożliwiających prawidłowy rozwój dziecka. Takie ćwiczenia nie są dla dziecka stresujące. Bardzo ważnym elementem terapii jest specjalna pielęgnacja, sposoby karmienia, noszenia, układania oraz zabawy z dzieckiem, których uczeni są rodzice. Poprzez te proste, ciągle powtarzane czynności, rodzice utrwalają ruchy dziecka ćwiczone przez terapeutę, przy okazji codziennych czynności i zabaw z dzieckiem.


NASZA FIZJOTERAPEUTKA

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzi mgr Hanna Nowogrodzka – specjalista rehabilitacji IIo. Fizjoterapią niemowląt zajmuje się od 1986 roku. Zalicza się do najbardziej doświadczonych fizjoterapeutek niemowląt w Polsce. Ukończyła kilkadziesiąt kursów specjalistycznych w kraju i za granicą; m.in. cykl szkoleń prowadzonych przez Mary Quinton i Elizabeth Kong - twórczyniami metody NDT-Bobath dla niemowląt oraz Bobath Center w Londynie.


NAJCZĘSTSZE PROBLEMY NIEMOWLĄT LECZONYCH W NASZYM ZAKŁADZIE:

 • wzmożone napięcie mięśniowe;
 • opóźnienie rozwoju ruchowego;
 • dziecko z ciąży ryzyka;
 • noworodek przedwcześnie urodzony;
 • wady rozwojowe;
 • dziecko z grupy ryzyka okołoporodowego;
 • dziecko z zaburzeniami metabolicznymi;
 • noworodek dystroficzny;
 • kręcz szyi;
 • stopy koślawe;
 • dyskoordynacja ruchów;
 • problemy z karmieniem i ulewaniem;
 • opóźnienia w dojrzewaniu odruchowym;
 • obniżone napięcie mięśniowe;
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego;
 • dziecko urodzone z ciąży ryzyka;
 • wcześniactwo;
 • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego;
 • niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego;
 • noworodek niedotleniony;
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego;
 • rozwojowa dysplazja stawu biodrowego;
 • zaciśnięte piąstki;
 • zaburzenia czucia ciała w przestrzeni;
 • odruchy przetrwałe;
 • odchylenia od linii środkowej ciała;
 • asymetria ułożenia ciała dziecka;
 • dziecko z grupy ryzyka;
 • uszkodzenia okołoporodowe;
 • wady wrodzone;
 • zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego;
 • krwawienie dokomorowe;
 • noworodek niedożywiony;
 • zaburzone napięcie mięśniowe;
 • stopy szpotawe;
 • odgięta główka;
 • nadwrażliwość dotykowa, słuchowa,, wzrokowa;
 • nieprawidłowości napięcia mięśniowego.

ODDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNE I PROFILAKTYCZNE:

 • metoda NDT-Bobath;
 • instruktaż pielęgnacji noworodka, niemowlęcia;
 • wczesne usprawnianie;
 • normalizacja napięcia mięśniowego;
 • wczesna diagnostyka;
 • wczesna stymulacja.


Copyright by NZOZ Rehabilitacja © 2013-2016.   Created by PROcreators