CO LECZYMY?

 

WADY WRODZONE NARZĄDU RUCHU
 • rozwojowa dysplazja i zwichnięcie stawu biodrowego;
 • szpotawość biodra;
 • biodro dziecięce bolesne;
 • wrodzone i nawykowe zwichniecie rzepki;
 • zaburzenia osi kolan u dzieci i młodzieży(kolano koślawe, szpotawe);
 • torbiel podkolanowa, torbiel Bakera;
 • wrodzone wady goleni i stopy;
 • zniekształcenia wzrostowe i nabyte stopy.
URAZOWE USZKODZENIA RĘKI
 • rozwojowa dysplazja i zwichnięcie stawu biodrowego;
 • uszkodzenia aparatu więzadłowo-stawowo-kostnego;
 • złamania;
 • zwichnięcia w obrębie ręki.
CHOROBY ŚCIĘGIEN, TKANKI ŁĄCZNEJ, ENTEZOPATIE
 • przykurcz Dupuytrena;
 • zespół bolesności bocznego przedziału stawu łokciowego - łokieć tenisisty;
 • zespół De Quervaina;
 • palec trzaskający;
 • palec zakleszczony.
CHOROBY BARKU
 • bark bolesny;
 • ciasnoty podbarkowej i uszkodzenie stożka rotatorów;
 • bark zamrożony;
 • choroby ścięgna mięśnia dwugłowego;
 • zerwanie głowy długiej;
 • zapalenie pochewki i ścięgna głowy długiej m.dwugłowego;
 • neuropatie: nerwu nadłopatkowego, grzbietowego łopatki, piersiowego długiego, dodatkowego, pachowego;
 • uszkodzenia splotu ramiennego;
 • zespół bark – ręka;
 • zmiany zwyrodnieniowe barku;
 • zakrzepica żyły pachowej i podobojczykowej;
 • zespół „strzelającego” barku i „strzelającej” łopatki;
 • uszkodzenia obrąbka staw ramiennego;
 • uszkodzenie stawu barkowo-obojczykowego.
NIESTABILNOŚĆ STAWU RAMIENNEGO
 • zwichniecie stawu ramiennego.
WRODZONE WADY KRĘGOSŁUPA, KLATKI PIERSIOWEJ I SZYI
 • kręg przejściowy;
 • kręgozmyk;
 • klatka piersiowa kurza, lejkowata;
 • żebro szyjne;
 • wrodzone wady szyi.
WADY POSTAWY
 • skrzywienie kręgosłupa;
 • choroba Scheuermanna.
PORAŻENIA I NIEDOWŁADY W PRZEBIEGU CHORÓB KREGOSŁUPA I RDZENIA KREGOWEGO
UKŁADOWE ZNIEKSZTAŁCENIA I CHOROBY NARZADU RUCHU
 • chondropatie;
 • fibropatie;
 • osteopatie;
 • kolagenopatie.
JAŁOWE MARTWICE KOŚCI
 • choroba Perthesa;
 • choroba Osgood-Schlattera;
 • choroba Haglunda-Severa;
 • choroba Thiemanna;
 • i inne.
NASTEPSTWA URAZÓW NARZĄDU RUCHU
 • zniekształcenia po uszkodzeniu ścięgien, więzadeł.
ZNIEKSZTAŁCENIA PO SKRĘCENIACH I ZWICHNIĘCIACH
CHOROBY PRZECIAŻENIOWE
 • choroby przeciążeniowe tkanek miękkich.
ZESPÓŁ SUDECKA
CHOROBY REUMATOIDALNE NARZĄDU RUCHU
 • reumatoidalne zapalenie stawów;
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW
 • kończyn górnych;
 • kończyn dolnych;
 • kręgosłupa.
CHONDROMALACJA
WYMIENNA PLASTYKA STAWÓW
 • staw biodrowy;
 • staw kolanowy;
 • staw barkowy.
BÓLE KRĘGOSŁUPA
 • wady wrodzone;
 • zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze;
 • dyskopatie;
 • stenoza-zwężenie kanału kręgowego;
 • stany zapalne;
 • osteoporoza, cukrzyca;
 • nowotwory;
 • bóle przeciążeniowe i pourazowe;
 • ostra przepuklina jadra miażdżystego;
 • problemy psychoneurotyczne.
CHOROBY MIĘŚNI
 • zanik rdzeniowy mięśni;
 • Werdniga-Hoffmana i Kugelberga-Welandera;
 • strzałkowy zanik mięśni;
 • przykurcze stawów w wyniku zwłóknienia mięśni;
 • biodro trzaskające;
 • przykurcz mięśnia czworogłowego uda;
 • przykurcze mięśni kulszowo-goleniowych.
USZKODZENIA NERWOW OBWODOWYCH
 • okołoporodowe uszkodzenie nerwu ramiennego;
 • uszkodzenie splotu szyjnego;
 • urazowe uszkodzenie splotu ramiennego;
 • nerwu piersiowego długiego;
 • nerwu pachowego; nerwu promieniowego;
 • nerwu łokciowego;
 • nerwu pośrodkowego;
 • nerwu kulszowego;
 • nerw strzałkowe wspólnego;
 • nerw piszczelowego;
 • porażenie nerwu twarzowego.
INNE
 • zespół Marfana;
 • obrzęk lipidowy;
 • obrzęk limfayczny;
 • zrosty poiniekcyjne (np.; cukrzycowe).


Copyright by NZOZ Rehabilitacja © 2013-2016.   Created by PROcreators