WKŁADKI ORTOPEDYCZNE FORMTHOTICS

 

To specjalny rodzaj miękkiej, dobrze tolerowanej, indywidualnie modelowanej wkładki, którą wkładamy do buta. Podstawowym celem jest uzyskanie jak najbardziej naturalnej pozycji stopy w bucie, warunkującej prawidłowe działanie układu mięśniowo-kostnego i prawidłowej postawy ciała. Naturalny sposób podparcia daje dłgoterminowe poczucie komfortu, zmniejsza zmęczenie poprzez równomierne rozłożenie nacisku na całej powierzchni stopy.

Formthotics został stworzony przez międzynarodowy zespół specjalistów dla Foot Science International (Nowa Zelandia). Jest to system, który obejmuje diagnostykę, leczenie i profilaktykę schorzeń narządu ruchu.

Formthotics jest to produkt rewolucyjny. Modelowana termicznie wkładka spełnia unikalną rolę w procesie leczenia i korygowania wad postawy oraz funkcji narządu ruchu. Jej zastosowanie jest bezpieczne i wygodne dla twoich stóp. Można ją myć w zimnej lub letniej wodzie z użyciem mydła lub detergentu.

Jeżeli ktoś po zastosowaniu wkładek odczuwa dyskomfort, należy je ponownie podgrzać i uformować. Niekiedy pacjenci odczuwają minimalny dyskomfort, po kilku dniach od założenia wkładki – jest to proces adaptacji.


INFORMACJE PRAKTYCZNE

W pierwszym etapie zalecamy lekarską konsultację u specjalisty z zakresu ortopedii. Lekarz po dokładnym zbadaniu pacjenta, stawia diagnozę i określa cel jakie mają spełnić wkładki.

Następnie umawiamy się z fizjoterapeutą na wykonanie wkładek. Cała procedura formowania wkładek trwa około pół godziny. Fizjoterapeuta przeprowadza badanie podoskopowe i dobiera odpowiedni do stopy i problemu rodzaj wkładek. Potem następuję indywidualne korygowanie wkładek i formowanie termiczne. Po około 15 minutach wkładki są gotowe.

Po 4-6 tygodniach od używania wkładek zapraszamy na bezpłatną wizytę kontrolną aby sprawdzić czy działanie wkładek przebiega prawidłowo. W czasie wizyty kontrolnej wprowadzane są ewentualne korekty.

Na następne wizyty kontrolne zapraszamy co pół roku.Copyright by NZOZ Rehabilitacja © 2013-2016.   Created by PROcreators