Fizjoterapia

 

Leczymy m.in:
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej

Artropatie
Artropatie związane z zakażeniami

► Odczynowe zapalenie stawów

Zapalne artropatie wielostawowe

► Inne reumatoidalne zapalenia stawów

► Młodzieńcze zapalenie stawów

► Dna moczanowa

► Inne zapalenia stawów

Choroby zwyrodnieniowe stawów

► Zwyrodnienia wielostawowe

► Choroba zwyrodnieniowa stawów biodowych [Koksartroza]

► Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych [Gonartroza]

► Choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego M19 Inne choroby zwyrodnieniowe

Inne choroby stawów

► Nabyte zniekształcenia palców rąk i stóp

► Choroby rzepki

► Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego

 

Choroby grzbietu
Zniekształcające choroby grzbietu

► Kifoza i lordoza

► Boczne skrzywienie kręgosłupa [skolioza]

► Osteochondroza kręgosłupa

► Inne zniekształcające choroby grzbietu

Choroby kręgosłupa

► Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

► Inne zapalne choroby kręgosłupa

► Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa

► Inne choroby kręgosłupa

► Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby grzbietu

► Choroby kręgów szyjnych

► Inne choroby krążka międzykręgowego

► Inne choroby grzbietu niesklasyfikowane gdzie indziej

► Bóle grzbietu

 

Choroby tkanek miękkich
Choroby mięśni

► Zapalenie mięśni

► Zwapnienia i skostnienia mięśni

► Inne choroby mięśni

► Choroby mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby maziówki i ścięgien

► Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej

► Samoistne pęknięcia błony maziowej ścięgna i ścięgna M67 Inne choroby błony maziowej i ścięgien

► Choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby tkanek miękkich

► Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem

► Inne choroby kaletek maziowych Z M72 Zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej

► Uszkodzenia barku

► Entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy

► Inne entezopatie

► Inne choroby tkanek miękkich niesklasyfikowane gdzie indziej

 

Osteopatie i chondropatie
Zaburzenia mineralizacji i struktury kostnej

► Osteoporoza ze złamaniem patologicznym

► Osteoporoza bez patologicznego złamania

► Zmiękczenie kości [osteomalacja] dorosłych

► Zaburzenia ciągłości kości

► Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości

Inne choroby kości

► Zapalenie kości i szpiku

► Martwica kości

Choroby chrząstki

► Osteochondroza stawu biodrowego i miednicy

► Inne osteochondrozy młodzieńcze

 

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

► Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

► Zaburzenia układu mięśniowo-kostnego niesklasyfikowane gdzie indziej

 

Urazy barku i ramienia

► Powierzchowny uraz barku i ramienia

► Złamanie barku i ramienia

► Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej

 

Urazy łokcia i przedramienia

► Złamanie przedramienia

► Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego

 

Urazy nadgarstka i ręki

► Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki

► Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki

► Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie

 

Urazy biodra i uda

► Złamanie kości udowej

 

Urazy kolana i podudzia

► Otwarta rana podudzia

► Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym

► Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana

► Uraz naczyń krwionośnych na poziomie podudzia

► Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia

 

Urazy stawu skokowego i stopy

► Złamanie stopy, bez stawu skokowego

► Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu skokowego i poziomu stopy

► Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy

 

Urazy nieokreślonej części tułowia, kończyn i okolicy ciała

► Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony

► Złamanie kończyny górnej, poziom nieokreślony

► Inne urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony

► Złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych linkachCopyright by NZOZ Rehabilitacja © 2013-2016.   Created by PROcreators